Menu Close

Çıktılarımız

Projenin uygulamasında 3 çıktı oluşturulması beklenmektedir.

Output1: Akıllı Ev Sistemleri Alanında Sanal uygulama laboratuvarı oluşturulması,

Output2: Açık kaynak kodlu uzaktan uygulama erişim web arayüzü oluşturulması.

Output3: Öğrencilere yönelik MOODLE ve Sanal Laboratuvar uygulamaları föyleri oluşturulması,

Oluşturulan simülasyonlar ile meslek okullarının kuruluş amacını oluşturan ve uzaktan eğitim sürecinde yetersiz kalan uygulamalı eğitim ayağındaki eksiklerin giderilmesi hedeflenmektedir.

Öğretmenler oluşturulan platform ile öğrencilere uygulamalı eğitimler verebilecek, proje çalışmaları uygulama olarak yaptırılabilecek ve varsa konulardaki/kazanımlardaki eksiklikler görülebilecek, değerlendirme hemen yapılabilecek ve her öğrenciyi kendi hızında izleyebilecektir.

Öğrenciler uzaktan eğitim ile öğrendikleri teorik bilgileri yine uzaktan eğitim süreci içerisinde uygulamaya dönüştürebilecek, bu durum öğrencilerde kalıcı/yaparak öğrenmeyi sağlayacak, öğrenciyi öğrenmeye karşı isteklendirecek, öğrenme sürecinde yapılan hataların anında düzeltilmesini ve öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımın sağlayacak, kendi öğrenme hızında ilerlemesine ve istediği kadar tekrar yapmasına imkân tanıyacaktır.

It is expected that 3 outputs will be created in the implementation of the project.

Output1: Establishment of a virtual application laboratory in the field of Smart Home Systems, 

Output2: Creation of open source remote application access web interface, 

Output3: Creating MOODLE and Virtual Laboratory application sheets for students.

With the simulations created, it is aimed to eliminate the deficiencies in the applied education leg, which is the purpose of the establishment of vocational schools and which is insufficient in the distance education process.

With the platform created, teachers will be able to give practical training to students, project studies can be made as applications, deficiencies in the subjects/achievements, if any, will be seen, evaluation can be made immediately and each student will be able to follow at their own pace.

Students will be able to turn the theoretical knowledge they have learned through distance education into practice within the distance education process, this will ensure permanent / learning by doing, will encourage the students to learn, will immediately correct the mistakes made in the learning process and will enable the student to actively participate in the learning process, to progress at their own learning pace and to revise as much as they want.

 

Danish DA English EN Greek EL Macedonian MK Spanish ES Turkish TR