Menu Close

Ortaklar (Partners)

Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: projenin genel koordinatörü ve başvuran kurumudur. Kurum projenin genel yönetiminden sorumludur. Ayrıca TPM 5 ‘ ev sahipliği yapacaktır. Proje yönetimiyle ilgili süreç Yönetim başlığı altında detaylandırılmıştır.

Ortaklar tarafından üretilen ve imzalanan sözleşmeler,

Ortakların Proje Yönetim Ekiplerinin Belirlenmesi,

Mali Konular ve Raporlama için DigitalVET Projesi Mali Kılavuzunun Geliştirilmesi, DigitalVET Faaliyet Planının Geliştirilmesi,

Proje Logosunun Geliştirilmesi,

DigitalVET Yönetim Kontrol Listelerinin Geliştirilmesi,

DigitalVET Yönetim Kontrol Listelerinin Hazırlanması,

Web Sitesi, Yönetim Kontrol Listeleri Hakkında Doküman Yükleme menüsü,

Yerel Faaliyet Planları Geliştirme,

Yerel Yönetim Toplantıları,

Yerel Yönetim Kontrol Listeleri Hazırlama,

Yerel Yönetim Kontrol Listeleri Üzerine Doküman Yükleme menüsü,

Aylık DigitalVET webinar toplantıları,

kurumun diğer kurumlar ile iş birliği içerisinde yapacağı planlamalardır.

InterCollege: projemizde TPM4’e ev sahipliği yapacak ve O3’ü yönetecek. İlerleme toplantısı, üçüncü bir izleme ve kalite kontrol toplantısı olarak hizmet edecektir. Proje faaliyetleri ve ilerleme, katılımcı kurumlar tarafından detaylı olarak tartışılacaktır. Simülasyon için oluşturulan arayüz ve uygulama eğitiminde kullanılacak eğitim sayfaları TPM’nin içeriğini oluşturacaktır. 3 numaralı çıktımız sanal labaratuvarda kullanacağımız eğitim uygulama föyleri olacaktır. Intercollege bu föylerin hazırlanmasına liderlik edecek ve diğer kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışacaktır. Eğitim içeriği hazırlama konusunda alanında uzman eğitimcilere sahip olan kurum bu çıktıyı hazırlama görevini üstlenmiştir.

GRETB: A2: kalite yönetiminden sorumludur ve TPM1’e ev sahipliği yapacaktır. GRETB meslek eğitimi alanında hem lise hem de eğitim eğitimi verilmektedir. Alanında uzman akademisyenleri, kurum projemiz kalitesinden sorumludur.

Bu konuda; Kalite Yönetim Planının Geliştirilmesi, Kalite Değerlendirme Formlarının Geliştirilmesi, Kalite Değerlendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ortaklara proje ilerlemesi hakkında üç ayda bir raporlar, Ara ve Nihai Rapor için Genel Değerlendirme, Ara ve Nihai Rapor.

Ayrıca TPM 1 e ev sahipliği yaparak; Bu toplantıda proje hedefleri ve çalışma takvimi gözden geçirilecek, uygulama faaliyetleri planlanacak, mali ve idari konular tartışılacaktır. Görev ve sorumlulukların dağılımına ilişkin detaylar netleştirilecek ve bu görevlerin yerine getirilmesinde izlenecek metodoloji konusunda grup mutabakatı ile nihai kararlar alınacaktır.

2nd Vocational Laboratory of Heraklion; LTT3 e ev sahipliği yapacaktır. LTT3; öğrencilerin takibi, ders, ödev ve uygulamaların kontrolü, sınav hazırlama, içerik paylaşımı gibi uygulamaları barındıracaktır. Uygulamaların tamamlanmasının ardından yazılımın kullanılması ile ilgili geri bildirim yapacaklardır. Kurum yetişmiş personel yapısı ile bu sorumlulukları yerine getirecek ve diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacaktır.

OEMUC: TPM3 e ev sahipliği yapacak ve projenin yaygınlaştırma çalışmalarına liderlik edecektir. Yaygınlaştırma çalışmalarında yeterliliği yüksek eğitmen altyapısı ile:

DigitalVET Projesi Web Sitesinin Oluşturulması,Yerel Dağıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi,DijitalVET Yerel Çalıştayları,DijitalVET Haber Bültenleri,DijitalVET Broşürleri, liderlik edeceği bazı konulardır.

Robkod Ana Faaliyet Alanları; Robotik projeler ve eğitimler, Ar-Ge çalışmaları, Yazılım geliştirme, Elektronik ve Robotik Ekipman Tasarımı ve Satışı, Web Sayfası Tasarımı ve Satışı İlk proje çıktısı olan sanal labaratuvar uygulamasının alt yapısını hazırlamakla görevlidir. Kurumda alanında etkin yazılım uzmanları ve mühendisler görev almaktadır.

CIFP Miguel Altuna: projemizin 2.çıktısı olan web ara yüzünün oluşturulmasına liderlik edecektir. Ayrıca TPM2 nin ev sahibidir. Internet ve web uygulamaları alanında çalışmalara sahiptir ve bu çıktıya en iyi şekilde liderlik edecektir. Ayrıca LTT1’in lider kuruluşu olacaktır. 5 gün sürecek. Bu etkinliğin ana hedefi, sanal laboratuvar simülasyonunun pedagojik içeriğini hazırlamak olacaktır. Bu nedenle, beş Mesleki Eğitim ve Öğretim okulu ortağı, endüstriyel ortak ve yüksek öğretim ortağı bu aktivitede yer alacaktır. Ortak kuruluşlar, kuruluşlarından en uygun katılımcıları atayacaktır.

 

Danish DA English EN Greek EL Macedonian MK Spanish ES Turkish TR